top of page

Nirit Keren

Contact: 

  • Materials/ Technique used: Cement, pigment, wire mesh, stone,gold smalti

  • Size of Art: 18 cm x 22 cm x 1 cm

  • Title of art: Network 2

  • 450   ₪

Link to more by this artist: www.niritkeren.com

Number in Game: #18

כאומנית אני מתרגמת מחשבות ורגשות לצורה ומרקם המבטאות נוף רגשי אישי או קולקטיבי.
השראתי הגדולה ביותר היא החוכמה האינסופית של הטבע. החוקיות והדפוסים שבו, המבניות והתנועה. ההיסטוריה הפיסיקאלית והכימית הטמונה באבן מגלגוליה הקודמים קובעת את צורתה והמינרלים שבה קובעים את צבעה, כמו גם את צבע הזכוכית מעשה ידי אדם.
בחרתי באבן טבעית, זכוכית ובטון כחומרי העבודה שלי, והסיבות לעיתים מודעות ולעיתים לא. ישנו קשר חומרי ביניהם למרות שכל אחד מהם נוצר בתהליך שונה. העיסוק בחיתוך החומר לחתיכות והרכבתו לשלם חדש מרתק אותי והוא שדה של אפשרויות בלתי נגמרות עבורי.
מאז 2008 אני עוסקת בתחום הפסיפס באופן מקצועי. הצגתי בכמה תערוכות בארץ ופעמיים נבחרתי להציג בביאנלה לפסיפס בראוונה, איטליה ובתערוכות שונות בחו"ל. עבודותיי אף פורסמו במגאזינים מקצועיים וספרי אומנות.

bottom of page