top of page

Sivan Cohen

Contact: 

סיון כהן – תפיסת האמנות שלי מורכבת מרסיסים של פילוסופיות שנתקלתי בחיי, מהיהדות ופילוסופיה המערבית לזן בודהיזם וטאואיזם. בפעמים אחרות אני מוצאת את עצמי מתוסכלת מהאירועים סביבי, החברתיים, הפוליטיים והתרבותיים. שתי חוויות אלה משתקפות על הבד שלי.
בשבילי, העבודה שלי היא ביטוי ישיר של מהלך החיים שלי, אני מנסה להגדיר את מהות הציור שלי כביטוי של עולם שמורכב מרסיסים, עולם שנשבר והתפרק ומוביל מקום הבראשיתי. אני מוצאת ששילוב של מחשבה פילוסופית וחומריות של ציור, מהווה ביטוי של השקפת העולם שלי.
התחלתי לצייר אחרי שסיימתי את התואר ראשון בפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, שבו התמחיתי בתורות המזרח רחוק ומדע הדתות, שהם אני מושפעת עד עצם היום, מה עוד שהתרבות והאסתטיקה של המזרח הרחוק הן ציון דרך עבורי כתפיסות אמנות.
אני מעריצה את תרבויות המזרח הרחוק - מקליגרפיה ואנימה היפנית באחד.
כמה שנים לאחר סיום לימודי פילוסופיה, המשכתי את לימודיי, בלימודי אמנות מעשית במכון אבני, וכיום חיה ויוצרת בת"א.

  • Size, Demensions of Art: 30-20 ס"מ

  • Title of art: התרוממות

  • 500 ₪

Link to more by this artist: search, "sivan cohen artwork"

Number in Game: #6

bottom of page